Loading Events
This event has passed.

Program:
17:00 Mantra-meditation (kirtan)
18:00 Foredrag / Lecture
19:00 Gaura-arati
19:30 Vegetarisk festmåltid / Vegetarian feast

De vediske skrifter beretter om Guds utallige inkarnationer, der nedstiger til det materielle plan i hver eneste tidsalder for at reetablere de religiøse principper, som har tendens til at gå tabt i tidens løb, for at glæde de retskafne hengivne, og for at fjerne de dæmoniske indflydelser, der som ukrudt altid er en plage for menneskesamfundet.

På Nrsimha Caturdasi fejrer vi Nrsimhadevas fremkomst, som fandt sted i en forgangen tidsalder. De fantastiske beretninger om omstændighederne for Hans åbenbarelse, Hans vidunderlige gerninger, og Hans inspirerende udvekslinger med Hans hengivne Prahlada Maharaja findes den dag i dag beskrevet detaljeret i Srimad-Bhagavatams 7. Canto. Så inden festen kan du forberede dig med lidt hjemmelæsning for at komme i rette stemning.

Forneden finder du et par links til en god artikel om Nrsimha inkarnationen og en fantastisk Nrsimha kirtan. Vi ses i templet!

/

The vedic scriptures narrate of Gods innumerable incarnations, who descend to the material plane in each age to re-establish religious principles, which tend to be forgotten in the course of time, to please the righteous devotees, and to annihilate the demoniac influences, which like weeds are always a disturbance in human society.

On Nrsimha Caturdasi we celebrate the appearance of Nrsimhadeva, which occurred in a bygone age. The amazing narrations of the circumstances for His descend, His wonderful pastimes, and His deeply emotional exchanges with His devotee Prahlada Maharaja can be found to this day in the 7. Canto of Srimad-Bhagavatam. So before the festival you can do your homework to get into the proper mood.

If you scroll down you will find links to a good article on the incarnation of Nrsimha and a nice kirtan also. See you in the temple!

http://www.dandavats.com/?p=27462
https://www.youtube.com/watch?v=jTe-pKUu12I