TEMPLER

HARE KRISHNA TEMPLET – KØBENHAVN

Adresse: Skjulhøj Allé 44, 2720, Vanløse  –  Telefon: 4073 6446  –  Mail: iskcon.denmark@pamho.net

KRISHNAHUSET  – AARHUS

Telefon: 2888 0377  –  Mail: kontakt@krishnahuset.dk

RADIO KRISHNA – KØBENHAVN

Mobil: 2041 6445  –  Fastnet: 3810 1232  –  Mail: yadu@krishna.dk

RADIO KRISHNA – AARHUS

Adresse: Saralystparken 9, 2tv, 8270 Højbjerg  –  Telefon: 2222 2763  –  Mail: mail@radiokrishna.dk

SKOLEPROGRAMMER – SJÆLLAND & ØERNE

Telefon: 5383 1108  –  Mail: gauranitaidas@krishna.dk

SKOLEPROGRAMMER – JYLLAND

Telefon: 2888 0377  –  Mail: kontakt@krishnahuset.dk

BHAKTI VRIKSA STUDIEGRUPPE – AARHUS

Adresse: Saralystparken 9, 2tv, 8270 Højbjerg  –  Telefon: 2222 2763  –  Mail: mail@ananta.dk

MAD FOR SJÆLEN – VEGETARISK LØRDAG

Telefon: 4266 0108  –  Mail: tkd@pamho.net

NYHEDSBLAD – NYT FRA HARE KRISHNA

Adresse: Holsteinborgvej 20, 1.th., 2720 Vanløse  –  Mobil: 4073 6446  –  Mail: lalitanatha@krishna.dk

NYHEDSBREVE

GAURA NITAI DAS: Telefon: 5383 1108  –  Mail: gauranitaidas@krishna.dk

GOVINDA – TAKE AWAY

Adresse: Åboulevard 7, st th, 1635 Kbh V.  –  Telefon: 3214 0362  –  Mail: info@govinda.dk

TEMPLER