HVAD TROR VI PÅ?

Krishna-bevægelsens filosofi kortfattet

Alle levende væsener er evige sjæle, der oprindeligt er hjemhørende i den evige åndelige verden, hvor sjæle lever sammen med Gud, Krishna, i rene kærlighedsforhold. På grund af sjælenes frie vilje til enten at elske eller fornægte Gud har nogle vendt sig fra Ham. For disse sjæle, der vælger ikke at elske og tjene Gud, har Han skabt denne midlertidige fysiske verden. Her gennemgår vi nu liv efter liv gentagen fødsel og død i forskellige livsformer som planter, dyr, mennesker og halvguder i overensstemmelse med karma-loven, indtil vi igen ønsker at vende tilbage til Guds evige rige og kvalificerer os dertil.

Kun i den menneskelige livsform er denne åndelige udvikling mulig. Derfor gives der åndelige instrukser til menneskesamfundet i form af forskellige åbenbarede skrifter som Vedaerne, Bibelen, Koranen osv. Den mest udtømmende åndelige visdom finder man i de vediske tekster fra Indien såsom Bhagavad-gita og Srimad-Bhagavatam.

Sjælens oprindelige position er evig tjeneste i fuld lyksalighed og oplysning til den Højeste Herre, der omtales i de vediske tekster som Krishna eller Visnu. Ved at praktisere hengiven tjeneste (bhakti-yoga) kan man gradvist genopvække denne slumrende bevidsthed, der kaldes Krishna-bevidsthed, f.eks. igennem den gentagne sang af maha-mantraetHare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Når man udvikler kærlighed til Krishna igennem ren hengiven tjeneste, er man fri af karma-loven og vender tilbage til den åndelige verden.

Hvis du gerne vil have en dybere forståelse af den Krishna-bevidste filosofi, kan du købe forskellige vediske bøger i Krishnas Butik. Ønskes engelske udgivelser af vore bøger osv., kan de fås igennem www.blservices.com.

Krishna-bevægelsens
filosofi kortfattet

Alle levende væsener er evige sjæle, der oprindeligt er hjemhørende i den evige åndelige verden, hvor sjæle lever sammen med Gud, Krishna, i rene kærlighedsforhold. På grund af sjælenes frie vilje til enten at elske eller fornægte Gud har nogle vendt sig fra Ham. For disse sjæle, der vælger ikke at elske og tjene Gud, har Han skabt denne midlertidige fysiske verden. Her gennemgår vi nu liv efter liv gentagen fødsel og død i forskellige livsformer som planter, dyr, mennesker og halvguder i overensstemmelse med karma-loven, indtil vi igen ønsker at vende tilbage til Guds evige rige og kvalificerer os dertil.

Kun i den menneskelige livsform er denne åndelige udvikling mulig. Derfor gives der åndelige instrukser til menneskesamfundet i form af forskellige åbenbarede skrifter som Vedaerne, Bibelen, Koranen osv. Den mest udtømmende åndelige visdom finder man i de vediske tekster fra Indien såsom Bhagavad-gita og Srimad-Bhagavatam.

Sjælens oprindelige position er evig tjeneste i fuld lyksalighed og oplysning til den Højeste Herre, der omtales i de vediske tekster som Krishna eller Visnu. Ved at praktisere hengiven tjeneste (bhakti-yoga) kan man gradvist genopvække denne slumrende bevidsthed, der kaldes Krishna-bevidsthed, f.eks. igennem den gentagne sang af maha-mantraetHare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Når man udvikler kærlighed til Krishna igennem ren hengiven tjeneste, er man fri af karma-loven og vender tilbage til den åndelige verden.

Hvis du gerne vil have en dybere forståelse af den Krishna-bevidste filosofi, kan du købe forskellige vediske bøger i Krishnas Butik. Ønskes engelske udgivelser af vore bøger osv., kan de fås igennem www.blservices.com.