LEVER VI KUN ÈT LIV?

LEVER VI KUN ÈT LIV?

Reinkarnation

Det første skridt i åndeligt liv er at forstå, at vi ikke er disse kroppe, men evige åndelige sjæle, der for øjeblikket lever indespærret i materielle kroppe. Krishna fortæller Arjuna i Bhagavad-gita, at det ikke er så svært at forstå dette, som man skulle tro. Krishna beder blot Arjuna bemærke, hvordan kroppen ændrer sig konstant igennem hele livet fra barndom til ungdom til alderdom samtidig med, at selvet ikke ændrer sig. ”Jeg” er altid den samme uforanderlige ”mig”. Siden ”jeg” altid er den samme bevidste person, imens kroppen ændrer sig hele tiden, må selvet og kroppen være to forskellige ting. Ifølge Krishna i Bhagavad-gita (2.13):

”Ligesom den legemliggjorte sjæl bestandigt vandrer i denne krop fra barndom til ungdom til alderdom, vandrer sjælen over i en anden krop i døden. En fattet person forvirres ikke af den forandring, der sker i døden.”

Ligesom den legemliggjorte sjæl bestandigt vandrer i denne krop fra barndom til ungdom til alderdom, vandrer sjælen over i en anden krop efter døden. En fattet person forvirres ikke af en sådan forandring. (Bhagavad-gita 2.13)

Vi taler altså med andre ord om reinkarnation, der betyder, at den samme person lever i forskellige kroppe på forskellige tidspunkter. At dette foregår, støttes ikke blot af Bhagavad-gita, men også af moderne videnskabsfolk, der har undersøgt fænomener som nærdødsoplevelser og børn, der har reinkarnationsminder. En af disse videnskabsmænd er den hollandske læge Pim van Lommel, der interviewede over 300 mennesker, der havde overlevet en ”klinisk død” og kunne fortælle om, hvordan de havde været bevidste uden for kroppen. En anden sådan videnskabsmand var den canadiske psykiater Ian Stevenson, der dokumenterede omkring 3.000 tilfælde af små børn, der huskede et tidligere liv.

Reinkarnation betyder, at vi er evige åndelige væsener, der roterer i et kredsløb af fødsel og død. I dette liv er jeg menneske, men i næste liv er jeg måske en hund, en ko, en gud, en fugl, en plante osv. Nu er jeg dansker, men i næste liv fødes jeg måske som svensker, tysker eller inder. Måske er jeg mand i dette liv, men i næste liv fødes jeg som kvinde osv.

Reinkarnation

Det første skridt i åndeligt liv er at forstå, at vi ikke er disse kroppe, men evige åndelige sjæle, der for øjeblikket lever indespærret i materielle kroppe. Krishna fortæller Arjuna i Bhagavad-gita, at det ikke er så svært at forstå dette, som man skulle tro. Krishna beder blot Arjuna bemærke, hvordan kroppen ændrer sig konstant igennem hele livet fra barndom til ungdom til alderdom samtidig med, at selvet ikke ændrer sig. ”Jeg” er altid den samme uforanderlige ”mig”. Siden ”jeg” altid er den samme bevidste person, imens kroppen ændrer sig hele tiden, må selvet og kroppen være to forskellige ting. Ifølge Krishna i Bhagavad-gita (2.13):

”Ligesom den legemliggjorte sjæl bestandigt vandrer i denne krop fra barndom til ungdom til alderdom, vandrer sjælen over i en anden krop i døden. En fattet person forvirres ikke af den forandring, der sker i døden.”

Vi taler altså med andre ord om reinkarnation, der betyder, at den samme person lever i forskellige kroppe på forskellige tidspunkter. At dette foregår, støttes ikke blot af Bhagavad-gita, men også af moderne videnskabsfolk, der har undersøgt fænomener som nærdødsoplevelser og børn, der har reinkarnationsminder. En af disse videnskabsmænd er den hollandske læge Pim van Lommel, der interviewede over 300 mennesker, der havde overlevet en ”klinisk død” og kunne fortælle om, hvordan de havde været bevidste uden for kroppen. En anden sådan videnskabsmand var den canadiske psykiater Ian Stevenson, der dokumenterede omkring 3.000 tilfælde af små børn, der huskede et tidligere liv.

Reinkarnation betyder, at vi er evige åndelige væsener, der roterer i et kredsløb af fødsel og død. I dette liv er jeg menneske, men i næste liv er jeg måske en hund, en ko, en gud, en fugl, en plante osv. Nu er jeg dansker, men i næste liv fødes jeg måske som svensker, tysker eller inder. Måske er jeg mand i dette liv, men i næste liv fødes jeg som kvinde osv.

Ligesom den legemliggjorte sjæl bestandigt vandrer i denne krop fra barndom til ungdom til alderdom, vandrer sjælen over i en anden krop efter døden. En fattet person forvirres ikke af en sådan forandring. (Bhagavad-gita 2.13)