DET HØJESTE MANTRA

DET HØJESTE MANTRA

Hvad betyder Hare Krishna?

Livet for alle i Hare Krishna er centreret omkring Hare Krishna-mantraet: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare/ Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Dette mantra bliver sunget ved alle lejligheder, og de hengivne mediterer på det dagligt i en time, to timer eller mere gennem lavmælt recitation.

Mantraet anbefales i de 5.000 år gamle vediske tekster som det bedste mantra i den nuværende tidsalder. Mantraet består af kun tre ord – Hare, Krishna og Rama. Det er en påkendelse af den Højeste Herre ved Hans navne Krishna (den alttiltrækkende person) og Rama (kilden til al lykke) plus Hans åndelige kraft og energi, Hare. Mantraet er en bøn om at blive engageret i Hans tjeneste, sådan som Han ønsker det, under Hans beskyttelse.

Srila Prabhupada forklarer i det følgende Hare Krishna-mantraet mere indgående.

At fremsige denne transcendentale lyd –

Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna, Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama, Hare Hare

– er den sublime metode til at genoplive vor Krishna-bevidsthed. Som levende åndelige sjæle er vi alle oprindeligt Krishna-bevidste væsener, men på grund af vor omgang med materie i umindelige tider, er vor bevidsthed nu forurenet af den materielle atmosfære.

Srila Prabhupada synger Hare Krishna.

I denne forurenede livsopfattelse, forsøger vi alle at udnytte den materielle naturs rigdomme, men i virkeligheden bliver vi mere og mere indfiltrede i hendes (naturens) indviklede beskaffenhed. Denne illusion kaldes “Maya”, eller den hårde kamp for tilværelsen imod naturens strenge love. Denne illusoriske kamp mod den materielle natur kan straks bringes til ophør, ved genoplivelse af vor Krishna-bevidsthed.

Krishna-bevidsthed er ikke en kunstigt påtvunget sindstilstand. Tværtimod er den sjælens oprindelige natur. Ved at høre den transcendentale lyd, genoplives denne bevidsthed. Det er processen der anbefales for denne tidsalder af de vediske autoriteter. Man kan faktisk erfare at recitation af maha-mantra’et (Hare Krishna) bringer en umiddelbar følelse af transcendental ekstase fra den åndelige dimension. Når man til fulde har opnået den åndelige erkendelses niveau, hindsides sansernes, sindets og intellektets stadier, befinder man sig på det transcendentale plan.

Sacinandana Swami fra Tyskland leder sang af Hare Krishna foran en større forsamling af Hare Krishna-hengivne.

Denne recitation, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, udspiller sig direkte på det åndelige plan, hindsides alle lavere bevidsthedstilstande, nemlig sanselige, mentale og intellektuelle. Det er ikke nødvendigt at forstå mantraets sprog. Ej heller er mental spekulation eller intellektuel tilpasning påkrævet for at recitere dette maha- mantra. Da det automatisk udspringer fra det åndelige plan, kan alle og enhver, endda uden nogen tidligere erfaring, tage del i denne transcendentale lyd og danse i ekstase.

To kvinder synger Hare Krishna i Krishnahuset i Aarhus.

Man kan observere dette i praksis. Selv et barn kan deltage i recitationen, ja, selv en hund kan deltage. Mantra’et bør høres fra en ren Krishna-hengivens mund, for at man kan opnå umiddelbar virkning. Man bør i så høj grad som muligt, undgå mantra’et fra “ikke-hengivnes” munde, på samme måde som man undgår mælk, der er blevet giftig ved berøring af en slanges mund.

Ordet “Hara” er en tiltaleform for Herrens energi”. Ordene “Rama” og “Krishna” er begge tiltaleformer for Gud Selv og de betyder “den højeste evige lykke”. Hara er Herrens højeste nydelseskraft. Når denne kraft omtales som “Haré”, hjælper den os til at nærme os den Højeste Herre.

Hare Krishna-hengivne synger og danser under en kirtana (fællessang af Hare Krishna).

Den materielle energi, Maya, er en af Herrens mangfoldige energier, ligesom vi selv er Herrens marginale energi. De levende væsener beskrives som højere energi, end den fysiske. Når denne højere energi kommer i berøring med den lavere energi, opstår en uforenelig situation. Men når den højere marginale energi kommer i kontakt med den åndelige energi, “Hara”, opstår den lykkelige, normale tilstand for det levende væsen.

De tre ord, “Hara”, “Krishna” og “Rama”, er maha-mantraets transcendentale frø. Sangen eller recitationen er en åndelig påkaldelse af Herren og Hans indre kraft, “Hara”, til beskyttelse af den betingede sjæl. Sangen er nøjagtig ligesom når et barn græder efter sin mor. Moder “Hara” hjælper os at nå den Højeste Fader “Hari” eller “Krishna” og Herren åbenbarer Sig Selv for en sådan oprigtig hengiven.

I denne tidsalder er der ingen metode til åndelig erkendelse, der er så kraftfuld som sangen af maha-mantret, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.

Hvad betyder Hare Krishna?

Livet for alle i Hare Krishna er centreret omkring Hare Krishna-mantraet: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare/ Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Dette mantra bliver sunget ved alle lejligheder, og de hengivne mediterer på det dagligt i en time, to timer eller mere gennem lavmælt recitation.

Mantraet anbefales i de 5.000 år gamle vediske tekster som det bedste mantra i den nuværende tidsalder. Mantraet består af kun tre ord – Hare, Krishna og Rama. Det er en påkendelse af den Højeste Herre ved Hans navne Krishna (den alttiltrækkende person) og Rama (kilden til al lykke) plus Hans åndelige kraft og energi, Hare. Mantraet er en bøn om at blive engageret i Hans tjeneste, sådan som Han ønsker det, under Hans beskyttelse.

Srila Prabhupada forklarer i det følgende Hare Krishna-mantraet mere indgående.

At fremsige denne transcendentale lyd –

Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare

– er den sublime metode til at genoplive vor Krishna-bevidsthed. Som levende åndelige sjæle er vi alle oprindeligt Krishna-bevidste væsener, men på grund af vor omgang med materie i umindelige tider, er vor bevidsthed nu forurenet af den materielle atmosfære.

I denne forurenede livsopfattelse, forsøger vi alle at udnytte den materielle naturs rigdomme, men i virkeligheden bliver vi mere og mere indfiltrede i hendes (naturens) indviklede beskaffenhed. Denne illusion kaldes “Maya”, eller den hårde kamp for tilværelsen imod naturens strenge love. Denne illusoriske kamp mod den materielle natur kan straks bringes til ophør, ved genoplivelse af vor Krishna-bevidsthed.

Krishna-bevidsthed er ikke en kunstigt påtvunget sindstilstand. Tværtimod er den sjælens oprindelige natur. Ved at høre den transcendentale lyd, genoplives denne bevidsthed. Det er processen der anbefales for denne tidsalder af de vediske autoriteter. Man kan faktisk erfare at recitation af maha-mantra’et (Hare Krishna) bringer en umiddelbar følelse af transcendental ekstase fra den åndelige dimension. Når man til fulde har opnået den åndelige erkendelses niveau, hindsides sansernes, sindets og intellektets stadier, befinder man sig på det transcendentale plan.

Denne recitation, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, udspiller sig direkte på det åndelige plan, hindsides alle lavere bevidsthedstilstande, nemlig sanselige, mentale og intellektuelle. Det er ikke nødvendigt at forstå mantraets sprog. Ej heller er mental spekulation eller intellektuel tilpasning påkrævet for at recitere dette maha- mantra. Da det automatisk udspringer fra det åndelige plan, kan alle og enhver, endda uden nogen tidligere erfaring, tage del i denne transcendentale lyd og danse i ekstase.

Man kan observere dette i praksis. Selv et barn kan deltage i recitationen, ja, selv en hund kan deltage. Mantra’et bør høres fra en ren Krishna-hengivens mund, for at man kan opnå umiddelbar virkning. Man bør i så høj grad som muligt, undgå mantra’et fra “ikke-hengivnes” munde, på samme måde som man undgår mælk, der er blevet giftig ved berøring af en slanges mund.

Ordet “Hara” er en tiltaleform for Herrens energi”. Ordene “Rama” og “Krishna” er begge tiltaleformer for Gud Selv og de betyder “den højeste evige lykke”. Hara er Herrens højeste nydelseskraft. Når denne kraft omtales som “Haré”, hjælper den os til at nærme os den Højeste Herre.

Den materielle energi, Maya, er en af Herrens mangfoldige energier, ligesom vi selv er Herrens marginale energi. De levende væsener beskrives som højere energi, end den fysiske. Når denne højere energi kommer i berøring med den lavere energi, opstår en uforenelig situation. Men når den højere marginale energi kommer i kontakt med den åndelige energi, “Hara”, opstår den lykkelige, normale tilstand for det levende væsen.

De tre ord, “Hara”, “Krishna” og “Rama”, er maha-mantraets transcendentale frø. Sangen eller recitationen er en åndelig påkaldelse af Herren og Hans indre kraft, “Hara”, til beskyttelse af den betingede sjæl. Sangen er nøjagtig ligesom når et barn græder efter sin mor. Moder “Hara” hjælper os at nå den Højeste Fader “Hari” eller “Krishna” og Herren åbenbarer Sig Selv for en sådan oprigtig hengiven.

I denne tidsalder er der ingen metode til åndelig erkendelse, der er så kraftfuld som sangen af maha-mantret, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.

Srila Prabhupada synger Hare Krishna.

Sacinandana Swami fra Tyskland leder sang af Hare Krishna foran en større forsamling af Hare Krishna-hengivne.

To kvinder synger Hare Krishna i Krishnahuset i Aarhus.

Hare Krishna-hengivne synger og danser under en kirtana (fællessang af Hare Krishna).

“This holy name can be chanted in any situation.
There is no hard and fast rule”.

Srila Prabhupada

“This holy name can be chanted in any situation.
There is no hard and fast rule”.

Srila Prabhupada