Verden er formet efter vores handlinger. Krishna har givet os muligheden for at skabe et paradis eller et helved på jorden. Det er ikke Ham, der er ansvarlig for, hvordan vi benytter vore valgmuligheder. Hvis vi er født i særlig uheldige omstændigheder, er det tegn på, vi har begået dårlige handlinger i tidligere liv. Hvis vi er født til et liv i sus og dus er det tegn på, vi har begået gode handlinger i tidligere liv.

Hvis man er født i Norge eller Danmark i et velstandssamfund er det tegn på, at man i nogen grad har været from i sit tidligere liv. Men karma er ikke sort eller hvidt, det er som regel ret gråt, således at de fleste af os oplever en blanding af lykke og lidelse.

Men man kan fx. sagtens forstille sig, at en person der fødes i et velfærdssamfund, overforbruger og lever højt på andre levende væseners lidelse, som tilfældet fx. er det i den moderne slagtehus kultur, blive født næste gang i en fattg del af verden, for at lære at blive lidt mere ydmyg og bryde sig om hvordan han behandler andre levende væsener. De der fx. bevidstløst deltager i vestverdens voldtægt og mishandling af moder natur og hendes indbyggere, kan være stensikre på at blive født under elendige omstændigheder i deres næste liv.

Og det hjælper intet at sidde som ateist og jamre sig over ondskab og uretfærdighed i verden, for det er netop den samme ateistiske mentalitet, der forhindrer folk i at sætte sig ind i og følge naturens love og de dermed katastrofale resultater, der kommer, når vi forbryder os mod Guds love. I takt med olieudvinding og atombombeprøvespængninger og massemyrderier af dyr og alskens anden mishandling af naturen og hendes indbyggere, øges naturkatastrofer som jordskælv, orkaner, oversvømmelser og anden elendighed. Ateister tror, de kan overvinde og dominere naturen med teknologi, men forbrugerkulturen er nu ved at blive kvast af naturen. Naturen er meget streng og skånelsesløs, når hun bliver vred.

Før i tiden plejede man at formilde naturen gennem forskellige ofringer og ydelser til hende. I denne tidsalder er der kun EN ofring der gælder, og det er ytringen af Guds navn. Ved regelmæssigt at chante Hare Krishna kan man øjeblikkeligt forbedre sin situation i livet både individuelt og kollektivt.

hare krsna hare krsna krsna krsna hare hare
hare rama hare rama rama rama hare hare

“Det ovenstående mantra bestående af 16 ord og 32 stavelser er det eneste, der kan give beskyttelse mod Kali-yugas onde indflydelse. Efter at have gennemsøgt alle Vedaerne finder vi ikke noget mere ophøjet i denne tidsalder end at recitere Hare Krishna mantraet.”

(Kali-santarana Upanishad)