VI HØSTER SOM VI SÅR

VI HØSTER SOM VI SÅR

Karma

Hvad man bliver i sit næste liv, afhænger af ens handlinger i dette liv. Det kaldes karma-loven, der indebærer, at ”man høster, som man sår.” Karma er et sanskritord, der betyder ’arbejde’, og karma-loven referererer til princippet om, at vores arbejde eller handlinger medfører reaktioner, der binder os yderligere til kredsløbet af fødsel og død. Det betyder f.eks., at den samme mængde lidelse, som jeg påfører andre levende væsener, kommer jeg selv til at lide senere, enten i dette eller et senere liv. På samme måde er mit nuværende liv med dets lykke og lidelser også et resultat af mine handlinger i tidligere liv.

En god illustration af, hvad karma indebærer, gives af sanskrit-ordet for kød – mamsah. Ordet mamsah er sat sammen af to ord – mam og sah. Mam betyder mig, og sah betyder ham. Mamsah betyder med andre ord, at nu slår jeg ham ihjel og spiser ham, og i næste liv får han lov til at slå mig ihjel og spise mig. Det er karma – som vi sår, således skal vi høste.

Karma

Hvad man bliver i sit næste liv, afhænger af ens handlinger i dette liv. Det kaldes karma-loven, der indebærer, at ”man høster, som man sår.” Karma er et sanskritord, der betyder ’arbejde’, og karma-loven referererer til princippet om, at vores arbejde eller handlinger medfører reaktioner, der binder os yderligere til kredsløbet af fødsel og død. Det betyder f.eks., at den samme mængde lidelse, som jeg påfører andre levende væsener, kommer jeg selv til at lide senere, enten i dette eller et senere liv. På samme måde er mit nuværende liv med dets lykke og lidelser også et resultat af mine handlinger i tidligere liv.

En god illustration af, hvad karma indebærer, gives af sanskrit-ordet for kød – mamsah. Ordet mamsah er sat sammen af to ord – mam og sah. Mam betyder mig, og sah betyder ham. Mamsah betyder med andre ord, at nu slår jeg ham ihjel og spiser ham, og i næste liv får han lov til at slå mig ihjel og spise mig. Det er karma – som vi sår, således skal vi høste.