A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada i Thompkins Square Park, New York 1966

A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada’s forklaring af Hare Krishna Mantra:

At fremsige denne transcendentale lyd – Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare/Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare – er den sublime metode til at genoplive vor Krishna-bevidsthed. Som levende åndelige sjæle er vi alle oprindeligt Krishna-bevidste væsener, men på grund af vor omgang med materie i umindelige tider, er vor bevidsthed nu forurenet af den materielle atmosfære.

I denne forurenede livsopfattelse, forsøger vi alle at udnytte den materielle naturs rigdomme, men i virkeligheden bliver vi mere og mere indfiltrede i hendes (naturens) indviklede beskaffenhed. Denne illusion kaldes “Maya”, eller den hårde kamp for tilværelsen imod naturens strenge love. Denne illusoriske kamp mod den materielle natur kan straks bringes til ophør, ved genoplivelse af vor Krishna-bevidsthed.

Krishna-bevidsthed er ikke en kunstigt påtvunget sindstilstand. Tværtimod er den sjælens oprindelige natur. Ved at høre den transcendentale lyd, genoplives denne bevidsthed. Det er processen der anbefales for denne tidsalder af de vediske autoriteter. Man kan faktisk erfare at recitation af maha-mantra’et (Hare Krishna) bringer en umiddelbar følelse af transcendental ekstase fra den åndelige dimension. Når man til fulde har opnået den åndelige erkendelses niveau, hindsides sansernes, sindets og intellektets stadier, befinder man sig på det transcendentale plan.

Denne recitation, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, udspiller sig direkte på det åndelige plan, hindsides alle lavere bevidsthedstilstande, nemlig sanselige, mentale og intellektuelle. Det er ikke nødvendigt at forstå mantraets sprog. Ej heller er mental spekulation eller intellektuel tilpasning påkrævet for at recitere dette maha- mantra. Da det automatisk udspringer fra det åndelige plan, kan alle og enhver, endda uden nogen tidligere erfaring, tage del i denne transcendentale lyd og danse i ekstase.

Man kan observere dette i praksis. Selv et barn kan deltage i recitationen, ja, selv en hund kan deltage. Mantra’et bør høres fra en ren Krishna-hengivens mund, for at man kan opnå umiddelbar virkning. Man bør i så høj grad som muligt, undgå mantra’et fra “ikke-hengivnes” munde, på samme måde som man undgår mælk, der er blevet giftig ved berøring af en slanges mund.

Ordet “Hara” er en tiltaleform for Herrens energi”. Ordene “Rama” og “Krishna” er begge tiltaleformer for Gud Selv og de betyder “den højeste evige lykke”. Hara er Herrens højeste nydelseskraft. Når denne kraft omtales som “Haré”, hjælper den os til at nærme os den Højeste Herre.

Den materielle energi, Maya, er en af Herrens mangfoldige energier, ligesom vi selv er Herrens marginale energi. De levende væsener beskrives som højere energi, end den fysiske. Når denne højere energi kommer i berøring med den lavere energi, opstår en uforenelig situation. Men når den højere marginale energi kommer i kontakt med den åndelige energi, “Hara”, opstår den lykkelige, normale tilstand for det levende væsen.

De tre ord, “Hara”, “Krishna” og “Rama”, er maha-mantraets transcendentale frø. Sangen eller recitationen er en åndelig påkaldelse af Herren og Hans indre kraft, “Hara”, til beskyttelse af den betingede sjæl. Sangen er nøjagtig ligesom når et barn græder efter sin mor. Moder “Hara” hjælper os at nå den Højeste Fader “Hari” eller “Krishna” og Herren åbenbarer Sig Selv for en sådan oprigtig hengiven.

I denne tidsalder er der ingen metode til åndelig erkendelse, der er så kraftfuld som sangen af maha-mantret, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.

Mahamantraet