I dag kan alle blive en berømt helt eller et perfekt menneske. Det er ønsket om at være Gud der driver os. Vi tror ikke bogstaveligt, at vi er Gud, det er klart. Men vi tror, at vi er nydere og herskere – og det er Guds position. Krishna er den eneste nyder og hersker. Sjælen er faldet ned til den materielle verden for at kunne efterligne Krishna i den position.

På nuværende tidspunkt er det selvfølgelig Kali tiden – en tid hvor de psykiske og fysiske egenskaber, og den universelle omgang befinder sig på lavmålet, så de fleste mennesker kan ikke en pind. Men internet har reddet os. Nu kan alle blive den helt de så gerne vil.

I virkeligheden er Krishna den eneste helt, men sjælen forsøger at efterligne Ham. Sjælens naturlige, evige position er at være passiv i forhold til Krishna – i stedet forsøger vi at spille de aktive nydere. På den måde vil vi være Gud. I virkeligheden er det kun Krishna, der er den mest elskede søn, den alkærlige far, den smukkeste elsker, eller den mest vidunderlige ven. Sjælen kan have 5 hovedsagelige forhold til Krishna.

1. Shanta rasa er et neutralt forhold til Gud. Her ser man Gud som skaberen og altings kilde og opretholder.

2. Dasya rasa betyder, at man ser Gud som sin Herre og Mester. Man er villig til at tjene Ham med liv og sjæl. Krishna er den bedste herre man kan have.

3. Sakhya-rasa er det stade, hvor man ser Krishna som sin bedste ven. Her glemmer sjælen, at Krishna er Gud. Man ser kun Krishna som sin bedste og mest elskede ven.

4.I Vatsalya rasa er man Krishnas far eller mor. Man er Guds forældre.

5. I Madhury rasa ser man Krishna som sin mest intime elsker. Man er Krishnas veninde.

Alle de forhold, vi har i en materielle verden til partner, familie, børn, venner og samfund, er intet andet end forvrængede, efterligninger af sjælens oprindelige forhold til Krishna.

Men i den materielle verden er JEG Gud.

Nu er jeg Gud på internet. Jeg kan slå alskens dæmoner ihjel, og med automat våben slagte løs på mine modstandere – nøjagtigt som Krishna gør. Jeg kan være en helt og redde pigen i mine drømme. Jeg kan skabe verdener og herske over mine undersåtter. På den måde finder mange mennesker, især ungdommen, afløb for deres begær efter at være ligesom Gud.

Og hvis man er for doven eller uintelligent til at spille rollespil på internet kan man sidde foran TVet og kigge på alle de helte, der ligesom Krishna er sådan, som vi gerne selv vil være. Til endeløse pakker af cigaretter og kopper af te og flaske øl, følger man fiktive personer på TV, der er og gør alt det, vi altsammen selv gerne vil kunne og gøre.

Internet og film er intet andet end et snedigt afløb for sjælens perverterede ønske om at efterligne Krishna som den højeste nyder og hersker.

Krishna siger:

O Kuntis søn, de, der hengiver sig til andre guder og som tilbeder disse med tro, tilbeder i virkeligheden Mig, men de gør det på den forkerte måde. (Bg. 9.23)

Jeg er den eneste nyder og hersker over alle ofringer. De, der derfor ikke anerkender Min sande ophøjede natur, falder ned. (Bg. 9.24)